Ερευνητές δημιούργησαν τεχνητή ίριδα που αντιδρά στο φως όπως το ανθρώπινο μάτι


Η ίριδα του ματιού αναλαμβάνει να ρυθμίσει το μέγεθος της κόρης για να ελέγχεται η ποσότητα του φωτός που φτάνει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και είναι μια διαδικασία που δεν απαιτεί προσπάθεια ή σκέψη από τον άνθρωπο. Αυτή την αυτοματοποιημένη διαδικασία προσπαθούν να μιμηθούν και οι κάμερες, αλλά βασίζονται σε πολύπλοκους μηχανισμούς για να τα καταφέρουν. Αυτό ίσως αλλάξει χάριν στην τεχνητή ίριδα που δημιούργησαν οι ερευνητές του Tampere University of Technology στη Φινλανδία.

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Smart Photonic Materials κατασκεύασε μια τεχνητή ίριδα χρησιμοποιώντας φωτοευαίσθητο ελαστομερή υγρό κρύσταλλο και με τη βοήθεια τεχνικών φωτο-ευθυγράμμισης ρύθμισαν τα μόρια του υγρού κρυστάλλου στις βέλτιστες θέσεις με περιθώριο λάθους μόλις λίγων picoμετρών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια τεχνητή ίριδα που μοιάζει περισσότερο με φακό επαφής και έχει τη δυνατότητα να ανοίγει ή να κλέινει το κέντρο της ανάλογα με την ποσότητα φωτός που πέφτει επάνω της.

Στόχος των ερευνητών είναι να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία τους σε αντίστοιχα εμφυτεύματα, αλλά προφανώς χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά επάνω στην ανταπόκριση της τεχνητής ίριδας σε μικρότερες αλλαγές φωτεινότητας και φυσικά τρόπος να λειτουργεί σε υγρό περιβάλλον.

[via]Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *